Đang tải... Vui lòng chờ...

Tinh dầu tràm Huế Kim Vui được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2017

Theo cơ quan này, việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thực hiện theo 04 (bốn) cấp, gồm: Cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia. Tiêu chí bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của từng cấp được đánh giá cụ thể theo từng nhóm sản phẩm, gồm: Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường;  Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ; Tiêu chí khác. Năm 2017, có 102 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia được bình chọn.

tinh dau kim vui

Đơn vị tổ chức và Hội đồng bình chọn đã công bố kết quả bình chọn 102 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017 .

Cụ thể, theo nhóm sản phẩm, kết quả bình chọn như sau: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 19/34 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống: 42/73 sản phẩm; Nhóm sản phẩm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 22/31 sản phẩm; Nhóm các sản phẩm khác: 19/33 sản phẩm.

Theo khu vực: Khu vực phía Bắc có 36/60 sản phẩm đạt cấp quốc gia của 16/16 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia bình chọn. Khu vực phía Nam có 39/62 sản phẩm đạt cấp quốc gia của 16/18 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia bình chọn.Khu vực miền Trung - Tây Nguyên có 27/49 sản phẩm đạt cấp quốc gia của 12/14 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia bình chọn.

Sản phẩm tinh dầu tràm Huế của công ty TNHH SX Tinh dầu Kim Vui rất vinh dự khi được vinh danh trong sự kiện lần này, qua đó giúp doanh nghiệp có động lực để tiếp tục nghiên cứu, sản xuất nhiều sản phẩm hơn nữa, mang tới cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo chất lượng, an toàn, vì sức khỏe cộng đồng.

Cup san pham cong nghiep nong thon tieu bieu

In văn bản