Đang tải... Vui lòng chờ...

Quy định & Chính sách chung

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Bản quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên tinhdaukimvui.com.vn với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán tinh dầu, cung ứng dịch vụ thông qua website.

2. Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên http://tinhdautramhue.com.vn/ có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung quy chế;

3. Tất cả các nội dung trong bản quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung quy chế của sàn giao dịch TMĐT.

4. Dịch vụ tham gia giao dịch tại http://tinhdautramhue.com.vn/ phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Hoạt động mua bán trên http://tinhdautramhue.com.vn/ phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên Miền Sàn Giao dịch TMĐT là tinhdautramhue.com.vn Sàn giao dịch TMĐT http://tinhdautramhue.com.vn/  do Công ty TNHH MTV SX Tinh dầu Kim Vui phát triển với tên miền sàn giao dịch là: http://tinhdautramhue.com.vn/ Sàn giao dịch TMĐT là nơi giao thương giữa người mua và người bán đồng thời giúp quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn, trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến.

2. Địa chỉ giao dịch: http://tinhdautramhue.com.vn/ Ngoài địa chỉ trên, Sàn giao dịch TMĐT http://tinhdautramhue.com.vn/ không có bất kỳ địa chỉ giao dịch nào khác.

3. Lĩnh vực hoạt động của Sàn Giao dịch TMĐT: – Kinh doanh buôn bán tinh dầu truyền thống và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép; – Việc kinh doanh, dịch vụ trên website thương mại điện tử chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

In văn bản

Các tin khác: